TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE PLATFORMA DE ÎNVĂȚARE ON-LINE “NO PROBLEM SYSTEM”

INTRODUCERE

Vă rugăm să citiți cu mare atenție următorii termeni și condiții. Acești termeni și condiții se aplică oricărei entități (persoană fizică sau juridică) care începe un curs cu Platforma de Învățare On-line de tip E-learning “NO PROBLEM SYSTEM”, accesabil prin linkul www.noproblem.tv

Acești termeni și condiții sunt un contract valabil încheiat între dvs. și firmă CLARITY CONSULTING SRL, Cod Unic de Înregistrare 18858156, Nr. Înmatriculare J19/319/2012, cu sediul în România, Mun. Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, str. Gyerkes Mihály nr. 13, Cod poștal 535600

Acest site web este deținut și operat de CLARITY CONSULTING SRL sub numele de marcă „NO PROBLEM SYSTEM”. Toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor în întregul conținut și comunicare, aparțin în mod exclusiv CLARITY CONSULTING SRL.

Citind și acceptând termenii și condițiile de utilizare, sunteți de acord și acceptați faptul că proprietatea și conținutul platformei (toate materialele, care includ copie, conținut, imagini, video, aspect, grafică, text, design, concept) NO PROBLEM SYSTEM nu pot fi copiate, reproduse, modificate, stocate, redistribuite sau exploatate comercial în niciun fel fără permisiunea prealabilă, scrisă al CLARITY CONSULTING SRL. Nu trebuie să copiați, să modificați, să transmiteți, să distribuiți sau să exploatați în niciun fel Produsul sau orice alte materiale protejate prin drepturi de autor. De asemenea, nu trebuie să permiteți altcuiva să copieze, să utilizeze, să modifice, să transmită, să distribuie sau să exploateze în vreun fel Produsul sau orice alte materiale protejate prin drepturi de autor. Orice încălcare a acestor termeni pe lângă obligația de a plăti despăgubiri, poate duce la comiterea unei infracțiuni.

Având în vedere plata dvs., o să vă acordăm prin prezenta, o licență de utilizare a cursurilor de e-Learning cumpărate („Produsele”). Această licență este limitată, revocabilă, neexclusivă și netransferabilă și este supusă drepturilor și obligațiilor acordate în conformitate cu acești Termeni. Această licență este personală pentru dvs. și nu poate fi distribuită sau schimbată cu alții.

ART. 1 - OBIECTUL ŞI DURATA CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea accesului online la Platforma de Învățare On-line de tip E-learning “NO PROBLEM SYSTEM”, accesabil prin linkul www.noproblem.tv realizată de Furnizor şi livrată Beneficiarului, conform comenzii completate de Beneficiarul şi a condiţiilor prevăzute în prezentul contract. Platforma oferă videoclipuri cu caracter educațional angajaților Beneficiarului, tratând tematici de dezvoltare personală și profesională a angajaților.

Accesul se realezează folosind o adresă de email și o parolă atribuită utilizatorului. Beneficiarul are opțiunea de a atribui noi adrese de e-mail din propriului utilizator (utilizator principal), având astfel posibilitatea adăugării noilor angajați/utilizator (aceștia fiind utilizatori derivați) care vor avea acces la Platforma de Învățare On-line NO-PROBLEM. Numărul utilizatori derivați depinde de pachetul cumpărat de către Beneficiar. Utilizatorii derivați la rândul lor trebuie să accepte condițiile de utilizare a platformei. Fiecare utilizator primește zilnic un e-mail cu un link către videoclipul din acea zi. Videoclipurile rulează de pe serverele vimeo. (https://vimeo.com/). E-mailurile vor fi trimise prin sistemul Beneficiarului. Atât utilizatorii principali, cât și utilizatorii derivați pot primi sms-uri de memento (atenționare), de asemenea pot primi corespondență și apeluri de tip marketing /, asigurare a calității.

Utilizatorul principal va fi activat în termen de 2 zile lucrătoare încasarea contravalorii facturii emise pe baza comenzii lansate online de Beneficiar, ulterior utilizatorii derivați vor fi activați imediat. După activarea utilizatorului, angajații/ utilizatorii vor primi un videoclip pentru fiecare zi lucrătoare timp de un an.

ART. 2 - VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea serviciilor oferite de Furnizor către Beneficiarul este specificată în factură , realizată în baza comenzii online şi a datelor furnizate de Beneficiarul în conformitate cu lista de prețuri disponibilă. Comanda Beneficiarului constituie anexă la prezentul contract şi face parte integrantă din acesta.

ART. 3. - DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe durata specificată în comanda Beneficiarului. Contractul începe să se deruleze la data la care Beneficiarul a plătit serviciile comandate, în conformitate comanda înregistrată. Contractul poate fi prelungit în baza noilor comenzi lansate online de către Beneficiar și acceptate de către Furnizor.

ART. 4 - MODALITATE DE PLATĂ

Plata accesului Platforma de Învățare se face în baza comenzii acceptate de către Furnizor, conţinând datele declarate pe proprie răspundere de către Beneficiarul.

Factura se emite, în funcție de modalitatea de plată aleasă, de către Furnizor.

Plata abonamentului se face la termenele pentru care Beneficiarul a optat, în momentul plasării comenzii, accesul integral la Platforma de Învățare, prin asigurarea funcționalității contului de utilizator și a parolei, fiind condiționat de plată.

Modalitațile de plată disponibile sunt: prin card bancar sau prin transfer bancar.

ART. 5 - FURNIZAREA SERVICIULUI/ LIVRAREA SERVICIULUI/MODIFICAREA SERVICIILOR

Livrarea serviciului este electronică și este condiționată de recepția plații de la Beneficiar. Termenul de livrare este de 2 zile de la recepția plații de la Beneficiar pentru toate metodele de plată.

Beneficiarul se obligă să raporteze orice nefuncţionalitate în maxim 24 ore de la constatarea ei, prin e-mail, fie prin intermediul paginii, folosind datele din secţiunea Contact.

Furnizorul poate modifica în mod unilateral conținutul, termenele și condițiile prezentului contract, modificări care pot viza prețurile practicate și conținutul platformei, în orice moment cu notificarea prealabilă, scrisă a Beneficiarului. Furnizorul nu oferă o garanție de acuratețe, exhaustivitate, adecvare, actualitate sau performanță a informațiilor sau a conținutului de pe platforma online. Dacă există erori în informațiile furnizate, în conținutul platformei, excludem în mod expres răspunderea pentru aceste inexactități, în măsura în care legea permite acest lucru. Utiliza oricare dintre informațiile sau conținuturile de pe platformă pe propriul risc. Va fi responsabilitatea dvs. să vă asigurați că orice conținut accesat este adecvate cerințelor dvs. curente.

ART. 6 - ACTUALIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PLATFORMEI DE ÎNVĂȚARE ON-LINE

Actualizarea Platformei de Învățare include introducerea periodică de noi date, modificarea datelor existente la data achiziţionării unui abonament precum şi rezolvarea problemelor minore de funcționare. Actualizarea este inclusă în preţul abonamentului.
Produsul Platformei de Învățare On-line este accesibil în exclusivitate online, Furnizorul asumându-și responsabilitatea pentru accesibilitatea funcţiilor din Produs. Furnizorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru nefuncţionalitatea accesului sau lipsa de acces la Internet a Beneficiarului şi nici pentru situaţiile în care accesul la Produs este împiedicat de furnizarea necorespunzătoare a serviciilor de către terţii furnizori de electricitate sau servicii de Internet

ART. 7 - OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI

7.1. Să informeze Beneficiarul privind utilizarea corectă şi eficientă a Platformei de Învățare On-line.

7.2. Să depună eforturile rezonabile pentru remedierea deficienţelor de utilizare care pot interveni pe parcursul perioadei de utilizare.

ART. 8 - OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

8.1. Să utilizeze Produsul conform instrucţiunilor.

8.2. Să nu modifice, furnizeze către terți sau să comercializeze Produsul, orice parte a acestuia, precum și credențialele de logare (cont de utilizator și parolă).

8.3. Să nu utilizeze oricare parte din Platforma de Învățare On-line pentru elaborarea unui produs concurent, conform prevederilor Legii nr. 8 din 1996, privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

8.4. Să sesizeze Furnizorul în timp util asupra anomaliilor sau deficientelor apărute, pentru a fi remediate.

ART.9 - DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

9.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală la care se referă sau care reies din acest contract și/sau în legătură cu Platforma de Învățare On-line, privit total sau parțial, indiferent de format, teritoriu sau termen, sunt rezervate exclusiv Furnizorului, cu excepţia cazului în care au fost cedate sau licențiate expres și în scris de acesta unei alte persoane.

9.2. Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală atrage răspunderea penală și/sau civilă, conform legii.

9.3. Toate drepturile, titlul și interesul pentru drepturile de proprietate intelectuală referitoare la Produs, inclusiv drepturi de autor, brevete, mărci comerciale, secrete comerciale, îmbunătățiri, dezvoltări, informații de proprietate, know-how, procese, metode, sau modele  și toate celelalte proprietăți intelectuale (înregistrate sau nu) dezvoltate sau create din când în când vor fi deținute exclusiv de Furnizor. În timp ce puteți utiliza proprietatea intelectuală, înțelegeți că nu va exista nici un transfer de proprietate asupra acesteia. Nimic din ceea ce vedeți sau citiți în Produs nu poate fi copiat, reprodus, modificat, distribuit, transmis, republicat, afișat sau realizat pentru uz comercial.

ART.10. - PIERDERI SAU DAUNE

10.1. Materialele oferite sunt destinate dezvoltării personale și profesionale a utilizatorului. Furnizorul depune toate eforturile și investește ca conținutul oferit în Platforma de Învățare On-line să fie eficient şi actual, însă nu îşi asumă răspunderea pentru niciun fel de posibilă eroare sau omisiune în conţinut.

10.2. Prin utilizarea Platformei de Învățare On-line, toate categoriile de Beneficiari îşi exprimă acordul, în orice circumstanţe, că Furnizorul nu va putea fi făcut răspunzator pentru conţinutul aplicaţiei și/sau al materialelor educaționale de pe site și nici pentru lipsurile sau erorile acestora şi pentru orice eventuale prejudicii, de orice fel, suferite de persoanele care utilizează Platforma de Învățare.

10.3. Nu suntem responsabili în niciun fel pentru daune indirecte, speciale, incidentale, punitive sau consecințe, inclusiv fără limitare daune pentru pierderea bunului mers, oprirea lucrului, defectarea sau defecțiunea computerului, pierderea datelor, pierderea productivității sau contract sau orice alte daune sau pierderi comerciale.

10.4. Răspunderea noastră față de dvs. pentru orice daune aduse este limitată la suma pe care ați plătit-o pentru Produs. În niciun caz nu vom fi responsabili pentru daunele care depășesc această sumă.

ART. 11. - REGURILE DE UTILIZARE ȘI DE COMPORTAMENT

11.1. Puteți utiliza Produsul numai în scopuri legale. Dacă credeți că cineva încalcă drepturile de autor pe platforma noastră, informați-ne. Nu puteți accesa sau utiliza Produsul sau nu vă puteți crea un cont în scopuri ilegale. Utilizarea dvs. de servicii și comportamentul de pe platforma noastră trebuie să respecte legile sau reglementările naționale aplicabile. Sunteți singurul responsabil pentru cunoașterea și respectarea acestor legi și reglementări care vă sunt aplicabile.

11.2. Furnizorul dispune de discreție în aplicarea acestor Termeni și Condiții. Putem înceta sau suspenda permisiunea dvs. de a utiliza platforma și serviciile noastre sau de a vă interzice contul în orice moment, cu sau fără notificare, din orice motiv, inclusiv pentru orice încălcare a acestor Termeni, în cazul în care nu reușiți să plătiți la scadență obligațiile financiare, la solicitarea agențiilor de aplicare a legii sau a guvernului, pentru perioade îndelungate de inactivitate, pentru probleme sau probleme tehnice neașteptate sau dacă bănuim că vă angajați în activități frauduloase sau ilegale sau din orice alt motiv, la discreția noastră. În cazul unei astfel de rezilieri, vă putem șterge contul și conținutul dvs. și vă putem împiedica accesul suplimentar la platformă și utilizarea serviciilor noastre. Sunteți de acord că nu vom avea nicio răspundere față de dvs. sau de oricare terță parte pentru blocarea accesului dvs. la platformele și serviciile noastre.

ART. 12 - DREPTUL DE RETRAGERE

12.1. Beneficiarul pentru zona de acces condiționat confirmă în mod expres și irevocabil prin prezenta că renunță la dreptul de retragere în termen de 14 (paisprezece) zile, prevăzut de OUG nr. 34 din 2014, și că dorește ca furnizarea integrală a conţinutului digital al Platformei de Învățare care nu este livrat pe un suport material, ci online, să înceapă deîndată după înregistrarea pe site, plată și validarea credențialelor (cont de utilizator și parolă).

ART. 13 - ÎNCETAREA CONTRACTULUI

11.1. Prezentul contract încetează:

11.1.1. La expirarea duratei abonamentului achiziționat.

11.1.2. Prin notificare de reziliere, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată, în cazul nefurnizării accesului la Produs în maxim 30 de zile de la data plății, de către Furnizor, sau în cazul neîndeplinirii de către Beneficiar a oricăror obligaţii contractuale pe un termen de 30 de zile.

11.2. În cazul in care Beneficiarul încalcă termenii contractuali, Furnizorul are dreptul de a cere de la Beneficiar daune – interese și/sau să îi blocheze accesul la Platforma de Învățare On-line, fără ca Beneficiarul să aibă dreptul la returnarea vreunei sume.

11.3. Răspunderea Furnizorului este limitată la contravaloarea abonamentului plătit pentru perioada de serviciu necorespunzător sau Produs nefuncțional.

11.4. Furnizorul nu răspunde pentru niciun fel de alte daune directe sau indirecte, în afara răspunderii asumate.

11.5. În cazul încetării contractului prin reziliere din culpa dovedită a Furnizorului, Beneficiarul are dreptul la rambursarea sumelor plătite pentru partea de abonament neexecutată, sumă care se va calcula fără aplicarea discounturilor pentru perioada inițială a abonamentului. În cazul încetării contractului din orice alt motiv, Beneficiarul nu are dreptul la rambursarea niciunei sume.

Art. 14- NOTIFICĂRI

Orice notificare se consideră valabil făcută dacă este transmisă într-o modalitate care permite confirmarea primirii.

ART. 15 - PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dreptul la rectificare (articolele 16 și 19 din GDPR)
Dacă datele dvs. personale sunt inexacte, aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor, de către controlor, fără întârzieri nejustificate.
Dacă datele dvs. personale sunt incomplete, aveți dreptul să completați datele, inclusiv prin intermediul furnizarea de informații suplimentare.

Dreptul de ștergere (articolele 17 și 19 din GDPR)
Acest lucru este, de asemenea, cunoscut ca “dreptul de a fi uitat”.
Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dvs., fără întârzieri nejustificate, de către controlorul/operatorul de date dacă unul dintre aceștia se aplică următoarele motive:
1. În cazul în care datele dvs. personale nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care acestea a fost colectat sau prelucrat;
2. În cazul în care îți retragi consimțământul tău pentru prelucrare și nu există nici o altă bază legală pentru prelucrarea datelor;
3. În cazul în care te opui prelucrării și nu există motive legale imperative continuarea procesării;
4. În cazul în care contești prelucrarea și datele dvs. personale sunt procesate direct;
5. În cazul în care datele dvs. personale au fost prelucrate în mod ilegal;
6. În cazul în care datele dvs. personale trebuie să fie șterse pentru a se conforma unei obligații legale;
7. În cazul în care datele dvs. personale au fost colectate în legătură cu oferta societății informaționale – servicii pentru un copil.

Ce se întâmplă atunci când operatorul de date a făcut public datele dvs. personale și este obligat să șteargă datele date?

În cazul în care operatorul de date a făcut public datele dvs. personale și pe baza uneia motive de mai sus, este obligat să șteargă datele:

– Controlorul de date trebuie să comunice orice rectificare sau ștergere a datelor dvs. personale fiecare destinatar căruia i-au fost comunicate datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau nu implică eforturi disproporționate.
– Dacă solicitați informații despre destinatarii datelor dvs. personale, operatorul de date trebuie să informeze despre destinatari.
– Controlorul de date trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a informa alți controlori care procesează datele dvs. personale, că ați solicitat ștergerea a oricăror legături sau copii ale acestora.
Pașii rezonabili înseamnă a lua în considerare tehnologia disponibilă și costul punerii în aplicare, inclusiv măsurile tehnice necesare.

Dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 din GDPR)
În anumite circumstanțe, este posibil să aveți dreptul de a obține datele dvs. personale de la un operator de date într-o rețea format care ușurează reutilizarea informațiilor dvs. într-un alt context și pentru a le transmite aceste date la un alt controlor de date pe care îl alegeți fără nici o piedică.

Când apare dreptul la portabilitatea datelor?
Acest drept se aplică numai în cazul în care se efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal (furnizate de persoana vizată) prin mijloace automatizate și în care ați dat consimțământul fie pentru prelucrare, fie pentru prelucrare efectuată pe baza unui contract încheiat între dvs. și controlorul de date. Acest drept se aplică numai în măsura în care nu afectează drepturile și libertățile celorlalți.

 

Când se aplică acest drept, cum trebuie să furnizeze și să transmită date controlorii de date?

În cazul în care se aplică acest drept, controlorii de date trebuie să furnizeze și să transmită date cu caracter personal într-un format utilizabil. Datele sunt structurate și pot fi procesate ușor de pe un computer. Sub acest drept, poți solicita unui controlor de date să transmită datele dvs. altui controlor de date, dacă transmisia este fezabilă din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal (articolul 21 din GDPR)

Când aveți dreptul la obiecții?

Aveți dreptul să faceți obiecții la anumite tipuri de prelucrare a datelor dvs. personale în cazul în care această prelucrare se efectuează în legătură cu sarcini de interes public, sub autoritatea oficială sau în interesele legitime ale altora.

Aveți un drept puternic de a se opune prelucrării datelor dvs. personale în cazul în care se referă la prelucrare cu scop de marketing direct. În cazul în care un controlor de date utilizează datele dvs. personale în scopul comercializării direct pentru tine, sau profiling pentru scopuri de marketing direct, aveți posibilitatea să obiectați în orice moment, iar operatorul de date trebuie să oprească procesarea imediat ce primește obiecția.

Cum puteți formula obiecții la procesare?

Pentru a obiecta/formula obiecții la procesare, trebuie să contactați operatorul de date și să precizați motivele dvs. de obiecție.
Aceste motive trebuie să vizeze situația dvs. particulară. Unde ați formulat o obiecțiunea, controlorul de date trebuie să înceteze prelucrarea datelor dvs. personale, cu excepția cazului în care controlorul de date, poate oferi motive legitime, legale convingătoare pentru a continua prelucrarea datelor dvs. Controlorii de date de asemenea pot continua în mod legal să proceseze datele dvs. personale dacă acest lucru este necesar pentru anumite tipuri de obligații juridice, legale.

Dreptul de restricționare (articolul 18 din GDPR)

Aveți dreptul de restricționare a procesării datelor dvs. personale de către un controlor de date. Unde prelucrarea datelor dvs. este restricționată, poate fi stocată de controlorul de date, dar majoritatea celorlalte procesări, acțiuni, cum ar fi ștergerea, vor necesita permisiunea dvs.

Cum se aplică acest drept?

Acest drept se aplică în patru moduri. Primele două tipuri de restricții de prelucrare se aplică acolo unde ați optat împotriva procesării datelor dvs. în conformitate cu articolul 21 sau în cazul în care ați contestat exactitatea datelor dvs.. În aceste cazuri, restricția se aplică până când administratorul/controlorul/operatorul de date a stabilit acuratețea datelor sau a rezultatul obiecției dvs. Cea de-a treia situație în care puteți solicita restricții, se referă la o prelucrare ilegală. În aceste cazuri, dacă nu doriți ca operatorul de date să șteargă informațiile, puteți cere restricționarea datelor personale. Cel de-al patrulea tip de restricționare a procesării se aplică în cazul în care solicitați restricționarea unor date care sunt reținute în baza unei norme legale.

Când ți obținut restricții de procesare, ce obligații are controlorul de date?
În cazul în care ați obținut restricții privind prelucrarea datelor dvs., operatorul de date trebuie să vă informeze înainte de a ridica restricția.

8. Drepturile dvs. în legătură cu luarea de decizii automate, inclusiv profilarea (Articolul 22 din GDPR)

Aveți dreptul să nu vă supuneți unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Prelucrare este “automatizată” atunci când este efectuată fără intervenția omului și în care produce efecte juridice acare vă afectează în mod semnificativ. Prelucrarea automată include profilarea.

În ceea ce privește datele personale, când este permisă prelucrarea automată/automatizată?
Prelucrarea automată este permisă numai cu consimțământul expres, atunci când este necesar pentru executarea unui contract sau atunci când este autorizat de legislația Uniunii sau de dreptul național. Noi nu folosim metode de prelucrare automatizată.

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, anspdcp@dataprotection.ro

Conform Regulamentul 679/2016, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care profilarea este legată de marketingul direct respectiv.

15.8. Beneficiarul este de acord că este posibil ca, în urma exercitării drepturilor sale legale mai sus menționate, Furnizorul să se afle în imposibilitatea de prestare a serviciilor online care fac obiectul prezentului Contract și că nu are nicio pretenție materială de rambursare a sumelor deja plătite.

15.9. Beneficiarul are dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) sau de a se adresa instanței competente.

15.10. Furnizorul păstrează datele necesare executării contractului pe perioada acestuia și încă 3 ani după aceea, cu excepția situațiilor în care lege prevede o perioadă mai îndelungată. În cazul în care între părți apar sau este posibil să apară dispute sau neclarități, Furnizorul va continua să păstreze datele până la definitivarea disputei.

15.11. Operatorul declară că unele dintre datele personale care fac obiectul prezentei prelucrări sunt și vor fi transferate în străinătate ca urmare a colaborării cu furnizori de servicii ale căror servere sunt localizate în afara spațiului SEE. Astfel, o parte dintre furnizorii noștri de servicii de marketing respectiv – Facebook, Google și Mailchimp având centre de date localizate în Statele Unite ale Americii pot transfera, stoca sau prelucra datele acolo. Mailchimp este furnizorul de servicii de e-mail marketing, prelucrând datele dumneavoastră personale cu scopul de a vă ține informat asupra promoțiilor și noutăților. Google prelucrează cookie-uri în vederea obținerii de statistici despre accesarea website-ului menite să ne ajute să îmbunătățim conținutul paginii noastre web, precum și a serviciilor oferite.

ART.14 - FORŢA MAJORĂ

14.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
14.2. În cazul în care împrejurările de forță majoră şi consecinţele lor durează mai mult de 6 luni, fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe – denunțare unilaterală. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-i onora toate obligaţiile până la momentul încetării contractului.

ART.16 - SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Eventualele litigii ce ar putea apărea în legătură cu prezentul contract se vor rezolva pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus soluționării de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul Beneficiarului.

ART. 17 PREVEDERI FINALE

17.1. Beneficiarul va notifica în scris orice modificare intervenită asupra datelor furnizate iniţial Furnizorului.
17.2. Prezentele condiții contractuale se aplică utilizării întregului Produs Platforma de Învățare On-line,
17.3. Prevederile prezentului contract sunt valabile începând cu data de ___________, fiind de aplicabilitate imediată contractelor aflate în derulare la data menționată și celor încheiate după această dată. Furnizorul îşi rezervă dreptul să modifice la orice dată oricare din termenii şi condiţiile de utilizare. Beneficiarul are obligaţia de a verifica periodic termenii și condițiile contractuale pentru a fi la curent cu conţinutul acestora.
Crearea unui cont de utilizator precum şi accesul la Platforma de Învățare On-line reprezintă acordul implicit al Beneficiarului cu privire la aceste prevederi.